Östra Ågatan 25, 753 22 Uppsala │Butiken@Trolltyg.se│Telefon: 018-14 40 30